Hoppa till innehållet

Storaffär mellan Eolus Vind AB och Samkraft AB

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Storaffär mellan Eolus Vind AB och Samkraft AB

Hässleholm, 2012-04-26 15:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Eolus Vind AB och Samkraft AB har tecknat kontrakt på en försäljning av
vindkraftverk i Brännåsen och Mörkåsen i Nordanstigs kommun. Vindkraftverken
som Samkraft AB köper är sju stycken Vestas V90 med en effekt på 2,0 MW
vardera. De kommer att tas i drift under sommaren och hösten i år. 

Motsvarar 2400 hushåll
Sammantaget kommer de sju verken att ha en årsproduktion om 48 GWh och ger
därmed ett rejält tillskott till den portfölj med vindkraftverk som Samkraft AB
håller på att bygga upp. Produktionen motsvarar elförbrukningen för 2400 villor
med eluppvärmning. 

- Detta är vår hittills största enskilda leverans av vindkraftverk till en och
samma kund och vi ser med glädje på det faktum att vi återigen fått förtroende
att sälja verk till Samkraft. Samkraft har varit en konstruktiv och krävande
part vilket vi uppskattar. De köper två parker om fyra respektive tre verk som
har bra vindlägen säger Gustaf Ekberg, vd för Eolus. 

Mer vindkraft i 13 energibolag
Samkraft AB är en regional aktör inom vindkraftområdet som ägs av tretton
energibolag i Gästrikland, Hälsingland, Uppland, Västmanland och Södermanland.
Bolaget har i tidigare affärer med Eolus Vind förvärvat ytterligare fem
vindkraftverk. Samkraft driver en egen projektutveckling med ett stort antal
projekt som alla kommer att byggas i egen regi, men ser förvärven av färdiga
anläggningar som en viktig del för att snabbt komma upp i en tillräckligt stor
produktionsvolym. 

- För Samkraft är det här en mycket viktig affär som ligger helt i linje med
vår långsiktiga strategi om att bli en viktig spelare inom vindkraftområdet och
en stabil och engagerad producent av förnybar el. Med den här affären bygger vi
också vidare på ett redan väl fungerande och intressant samarbete med Eolus
Vind säger Sten Gabert, vd för Samkraft AB. Information om affären mellan Eolus och Samkraft har tidigare offentliggjorts i
Eolus Vind AB:s delårsrapport den 26 april 2012. För ytterligare information kontakta:

Johan Hammarqvist, Eolus Vind AB, kommunikationschef, tel 010 -199 88 10

Sten Gabert, Samkraft AB, VD, tel 0704 – 14 05 46Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftanläggningar.
Eolus projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar som
uppfyller högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare,
investerare och aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid
etableringen av mer än 350 av de drygt 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 35 vindkraftverk med en installerad effekt på 44 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 107 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 300
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna
www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America