Hoppa till innehållet

Tillfällig ökning av antalet aktier i Eolus Vind AB

Eolus Vind AB
Förändringar i aktiekapital och röster 

Tillfällig ökning av antalet aktier i Eolus Vind AB

Hässleholm, 2015-06-30 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Vid den extra bolagsstämma som hölls den 2 juni 2015 beslutades om
värdeöverföring till aktieägarna genom ett automatiskt inlösenförfarande.
Inlösenförfarandet innefattar en aktiesplit (2:1), varvid en (1) befintlig
aktie delas upp i två (2) aktier där den ena benämns inlösenaktie i
VPC-systemet. Till följd av aktiespliten ökar antalet aktier i Eolus under juni
månad med 24 907 000 aktier (varav 1 285 625 A-aktier och 23 621 375 B-aktier)
och 3 647 762,5 röster. Antal aktier i Eolus uppgår efter aktiespliten till 49
814 000, varav 2 571 250 är A-aktier med en (1) röst per aktie och 47 242 750
är B‑aktier med en tiondels (1/10) röst per aktie. 

De nya inlösenaktierna kommer automatiskt att lösas in mot likvid och antal
aktier i Eolus kommer därmed att återgå till samma antal som före aktiespliten,
det vill säga 24 907 000 stycken varav 1 285 625 är A-aktier och 23 621 375 är
B-aktier. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Catharina Persson, CFO, telefon 010-199 88 17
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Eolus Vind AB
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30
juni 2015 kl. 8.30. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 477 av de
cirka 3 100 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och
förvaltar för närvarande en installerad effekt om 61 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 900 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ
Stockholm. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America