Hoppa till innehållet

Uppmaning till Energikommissionen i debattartikel i DI

Tillsammans med andra företrädare från vindkraftsbranschen har Eolus VD Per Witalisson skrivit en debattartikel angående Energikommissionens arbete där effektskatten för kärnkraften blivit det hetaste ämnet. I debattartikeln som publicerades i Dagens Industri pläderar undertecknarna för ett bredare synsätt och ett helhetsgrepp. För det förnybara efterlyser man:

 • Hantera olika skatter och styrmedel samlat med ett europeiskt perspektiv som utgångspunkt.
 • Ge besked om vad som gäller för elcertifikatssystemet fram till måluppfyllelse och för tiden fram till 2020.
 • Skyndsamt ta fram villkoren för ett generellt stödsystem för förnybar elproduktion under perioden efter 2020 och dra lärdom av de erfarenheter som har vunnits under tiden med nuvarande elcertifikat. Systemet bör bland annat på ett förutbestämt sätt fasas ut på 10–15 års sikt.
 • Verka på europeisk nivå för att EU:s utsläppshandelssystem verkligen sätter det pris på växthusgaser som klimatmålen kräver.
 • Säkerställa att Sverige har de utlandsförbindelser som behövs för att möjliggöra ett 100 procent förnybart system som är integrerat med EU och samtidigt löser ett eventuellt effektproblem.

Hela debattartikeln går att läsa här.

Välj marknad

Global

 • Svenska
 • English
 • Local

 • Suomi
 • Polski
 • Latviešu
 • North America