Hoppa till innehållet

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Valberedning för Eolus Vind AB utsedd

Hässleholm, 2012-07-25 09:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Valberedningen består av följande ledamöter:

Hans-Göran Stennert, styrelseordförande i Eolus Vind AB
Niclas Eriksson, utsedd av Bengt Johansson
Per Ludvigsson, utsedd av Hans-Göran Stennert
Hans Johansson, utsedd av Åke Johansson

Enligt beslut på årsstämman den 28 januari 2012 skall valberedningen bestå av
en ledamot representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte
styrelseordföranden. Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Eolus
styrelseordförande Hans-Göran Stennert på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 31 maj 2012
kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka uppmanats att var och en
föreslå en representant till valberedningen. Efter sådana kontakter har
valberedningen utsetts. Totalt representeras cirka 32 % av rösterna i
valberedningen. 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2013 framlägga förslag avseende
antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens
sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt revisorer och
revisorsarvoden. 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till
Hans-Göran Stennert, telefon 0706 – 06 62 62 eller e-post hgst@eolusvind.com.
Den som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta
skriftligen genom brev till: 

Valberedningen, Eolus Vind AB, Box 95, 281 21  HÄSSLEHOLMEolus Vind AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, telefon 0706 – 06 62 62
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010 – 199 88 10Kort om Eolus
Eolus Vind är Sveriges ledande projektör av vindkraftanläggningar. Eolus
projekterar, uppför, säljer och förvaltar vind-kraftanläggningar som uppfyller
högt ställda miljökrav, med god totalekonomi för markägare, investerare och
aktieägare. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av omkring
370 av de cirka 
2 000 som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger och förvaltar för
närvarande 36 vindkraftverk med en installerad effekt på 46 MW och en beräknad
årlig produktion på ca 112 GWh miljövänlig el. Eolus vind AB har cirka 3 100
aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som certified adviser. För mer information om Eolus, besök gärna
www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America