Hoppa till innehållet

Vindpark Anneberg färdigställd och överlämnad till KGAL

Hässleholm den 9 januari 2019

Eolus har färdigställt vindpark Anneberg i Tidaholms kommun enligt tidplan. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med KGAL avseende försäljning av vindparken omfattande 11 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I december 2017 tecknade Eolus avtal med KGAL om försäljning av vindpark Anneberg, bestående av 3 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk, samt försäljning av vindpark Sötterfällan, bestående av 10 Vestas V136 3,6 MW vindkraftverk. Affären offentliggjordes via pressmeddelande den 22 december 2017. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken Anneberg är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. Anneberg blir den första vindparken i Sverige att driftsättas med Vestas V136 vindkraftverk.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för Anneberg såväl som Sötterfällan när den vindparken är färdigställd och överlämnad till KGAL under sommaren 2019.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 8 200 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America