Hoppa till innehållet

Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund

Eolus Vind AB
Börsmeddelande

Vindpark Hästhalla har överlämnats till kund

Hässleholm, 2016-12-13 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Samtliga villkor för fullföljandet av det avtal Eolus träffat med AllianzGI
avseende överlåtelse av vindpark Hästhalla är nu uppfyllda. 

Den 7 december 2016 tecknade Eolus avtal med AllianzGI om försäljning av
vindpark Hästhalla. Avtal tecknades även innebärande att Eolus levererar
tekniska och administrativa tjänster för vindparken. Samtliga villkor för
fullföljandet av transaktionen som rör alla aktier i bolaget som äger
vindparken är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. 


För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
13 december 2016 kl. 14.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 38 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 89 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America