Hoppa till innehållet

Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re

Eolus Vind AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Vindpark Iglasjön har överlämnats till Munich Re

Hässleholm, 2017-01-25 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eolus har färdigställt vindpark Iglasjön i Kungsbacka kommun. Samtliga villkor
i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende
överlåtelse av vindparken omfattande 26,4 MW är nu uppfyllda och köparen har
tillträtt anläggningen. 

I december 2015 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av två vindparker
till Munich Re. Vindpark Jung-Åsa omfattande 12 MW tillträddes av köparna i
januari 2016. Samtliga villkor för fullföljandet av den del av transaktionen
som avser den nyckelfärdiga vindparken Iglasjön bestående av åtta Vestas V112
3,3 MW vindkraftverk är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.
Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken. 

Genom färdigställandet av vindpark Iglasjön har Eolus nått upp till 500
etablerade vindkraftverk sedan starten 1990. 

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10


Denna information är sådan information som Eolus Vind AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom kommunikationschef Johan Hammarqvists försorg, för offentliggörande den
25 januari 2017 kl. 15.00 CET. 

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av nästan 500
av de cirka 3 300 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eolus äger för
närvarande en installerad effekt om 27 MW vindkraft med en beräknad årlig
produktion på cirka 60 GWh miljövänlig el. Totalt förvaltar Eolus
driftorganisation cirka 300 MW åt kunder och för egen räkning. 

Eolus Vind AB har cirka 5 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq
Stockholm Small Cap. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America