Hoppa till innehållet

Vindpark Jenåsen färdigställd och överlämnad till Munich Re

Hässleholm den 30 augusti 2018

Eolus har färdigställt vindpark Jenåsen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med MEAG, kapitalförvaltare åt Munich Re, avseende försäljning av vindparken omfattande 79 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I maj 2017 tecknade Eolus avtal med MEAG om försäljning av vindpark Jenåsen, bestående av 23 Vestas V126 3,45 MW vindkraftverk, till Munich Re. Affären offentliggjordes via pressmeddelande den 31 maj 2017. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken. All elektricitet som vindparken kommer att producera kommer att säljas till Google via ett elhandelsavtal (PPA).

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av mer än 540 av de cirka 3 400 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt förvaltar Eolus driftorganisation över 400 MW åt kunder.

Eolus Vind AB har cirka 7 300 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America