Hoppa till innehållet

Vindpark Nötåsen fulltecknad

Eolus Vind AB
Pressmeddelande

Vindpark Nötåsen fulltecknad

Hässleholm, 2014-03-18 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 


Eolus har vunnit två offentliga upphandlingar rörande köp av vindkraftverk.
Kontrakt kommer att tecknas med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner avseende
ett verk och ett verk kommer att avyttras till Uppsalahem. 

De aktuella vindkraftverken kommer att uppföras i vindpark Nötåsen som ligger i
Sundsvalls kommun. I och med de kontrakt om försäljning som kommer att tecknas
med Hultsfred/Högsby/Mönsterås kommuner samt Uppsalahem är vindpark Nötåsen som
består fyra Gamesa G114 2,0 MW fulltecknad. 

-Att Eolus haft de vinnande anbuden i offentliga upphandlingar visar att vi kan
erbjuda mycket attraktiva vindkraftsanläggningar med god totalekonomi för
offentliga investerare säger Per Witalisson, VD för Eolus. 

Vindpark Nötåsen är under uppförande och beräknas tas i drift under hösten 2014.

För ytterligare information kontakta:
Per Witalisson, VD, telefon 010-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon 010-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Sveriges ledande projektörer av vindkraftsanläggningar.
Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av
vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och
Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid etableringen av över 420
av de cirka 2 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Eoluskoncernen äger
och förvaltar för närvarande en installerad effekt om 62 MW vindkraft med en
beräknad årlig produktion på ca 152 GWh miljövänlig el. 

Eolus Vind AB har cirka 3 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. 

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America