Hoppa till innehållet

Vindpark Nylandsbergen färdigställd och överlämnad till Aquila Capital

Hässleholm den 30 augusti 2019

Eolus har färdigställt vindpark Nylandsbergen i Sundsvalls kommun. Samtliga villkor i det avtal Eolus träffat med Aquila Capital avseende försäljning av vindparken omfattande 68,4 MW är nu uppfyllda och köparen har tillträtt anläggningen.

I december 2017 tecknade Eolus avtal med Aquila Capital om försäljning av vindpark Nylandsbergen bestående av 18 Vestas V136 3,8 MW vindkraftverk. Affären offentliggjordes via pressmeddelande den 23 december 2017. Samtliga villkor för fullföljandet av transaktionen avseende den nyckelfärdiga vindparken är nu uppfyllda och betalning samt tillträde har ägt rum. Slutlig köpeskilling uppgår till 78.5 MEUR.

Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken.

För ytterligare information kontakta:

Per Witalisson, VD, telefon +46 (0)10-199 88 02
Johan Hammarqvist, kommunikationschef, telefon +46 (0)10-199 88 10

Kort om Eolus
Eolus Vind är en av Nordens ledande projektörer av vindkraftsanläggningar. Eolus skapar värden i alla led inom ramen för projektutveckling och drift av vindkraftsanläggningar och erbjuder såväl lokala som internationella investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt i Norden och Baltikum. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av cirka 570 av de cirka 3 600 vindkraftverk som idag finns i Sverige. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta över 1 200 MW åt kunder varav cirka 525 MW är i drift.

Eolus Vind AB har cirka 14 000 aktieägare. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm Small Cap.

För mer information om Eolus, besök gärna www.eolusvind.com

Bilaga

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America