Hoppa till innehållet

Volvo Cars och Eolus tar första steget i ett partnerskap om det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg

Volvo Cars och Eolus har tecknat en avsiktsförklaring om samarbete kring det havsbaserade vindkraftsprojektet Västvind utanför Göteborg. Partnerskapet bygger på en ambition att vindkraftsparken ska leverera el till Volvo Cars verksamheter på Hisingen.

Partnerskapet går ut på att Västvind vindkraftspark ska leverera stora mängder el till Volvo Cars verksamheter på Hisingen i Göteborg, bland annat den nya batterifabriken som byggs tillsammans med Northvolt, genom det samägda bolaget Novo Energy.

– Världen står inför en massiv utmaning i och med klimatkrisen. Volvo Cars har en målsättning om att 2030 endast sälja helt elektriska bilar. Vi arbetar hårt för att minska koldioxidavtrycket från bilens hela livscykel inklusive den el som används för att tillverka bilarna och deras batterier. Genom att satsa på el från havsbaserad vindkraft utanför Hisingen vill vi säkra våra möjligheter att få närproducerad, förnybar el till en rimlig kostnad, säger Johan Lannering, chef för strategiska samarbeten på Volvo Cars.

– Att vi nu ingår ett partnerskap med Västsveriges ledande industriföretag är mycket glädjande. Volvo Cars har ett mycket tydligt mål om att bli helt klimatneutralt till 2040. Att vara en del av den resan är strategiskt viktigt för Eolus och Västvind kan på ett konkret sätt bidra till Volvo Cars omställning, säger Per Witalisson, VD för Eolus.

Det finns idag ett kraftigt underskott på elproduktion i Västra Götaland och fram till 2030 väntas efterfrågan på el närapå fördubblas.

– Förutsättningarna i Västsverige gör att vi måste agera idag för att ny elförsörjning kommer på plats och samtidigt säkra vår egen försörjning av förnybar el i framtiden. För regionen innebär omställningen dessutom många nya arbetstillfällen inom fordonsindustrin, säger Johan Lannering.

Västvind vindkraftspark planeras få en installerad effekt om 1 000 MW med potential att producera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Det motsvarar dagens el- och effektbehov för hela Göteborg. Ambitionen är att projektet ska stå klart 2029 om nödvändiga tillstånd beviljas.

– Havsbaserad vindkraft är den enda energikälla som kan bidra med så stora mängder ny elproduktion som krävs i regionen fram till 2030. Västsveriges ambitioner att bli norra Europas centrum för framtidens elektrifierade fordon, batteritillverkning och världens mest klimatsmarta hamnlogistik är inte trovärdiga utan en kraftig ökning av regionalt producerat förnybar el. I det perspektivet kan Västvind vara helt avgörande, avslutar Per Witalisson.

Om Västvind vindkraftspark
Västvind vindkraftspark ligger i Kungälvs och Öckerös kommuner samt i svensk ekonomisk zon. Vindkraftsparken väntas få en installerad effekt på 1 000 MW och har potential att generera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, lämnades in till Mark- och miljödomstolen och regeringen under juli 2023. Dialoger pågår för att möjliggöra samexistens med andra intressen såsom yrkesfiske och sjöfart. Byggstart planeras till 2027 med färdigställande 2029. Eolus äger 95 procent av projektet och Göteborgs Hamn AB 5 procent. Läs mer om projektet på eolusvind.com/vastvind

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America