Hoppa till innehållet

Marbäck

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt vid Marbäck i Ulricehamns kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

200 GWh

Snabba fakta

Namn

Marbäck vindkraftspark

Antal verk

max 8 st

Areal projektområde

1,8 km²

Totalhöjd

max 250 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

Området som utreds är cirka 1,8 km² stort och beläget cirka 2 km öster om Marbäck i Ulricehamns kommun i Västra Götalands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftspark med upp till åtta vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 250 meter.

Den förväntade nettoproduktionen av el från åtta vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 200 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 40 000 hushåll.

Anmäl dig till dialogmöte

Om du har frågor eller vill diskutera projektet med oss på Eolus är du välkommen att anmäla dig till ett dialogmöte i början av mars. Vi kommer att ha fem tillfällen för detta under tisdagen 5/3 och onsdagen 6/3. Vid varje möte kan max åtta personer delta, för att vi ska ha möjlighet att föra dialog och svara på allas frågor. Anmäl dig via formuläret nedan eller mejla marback@eolusvind.com senast en vecka innan mötesdagen. Vi återkommer med information om plats för mötet.

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Fastighetsägare, verksamma och boende inom 3 km från projektområdet har bedömts ingå i den krets enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Inom detta område kan omgivningspåverkan så som ljud och skugga samt en visuell påverkan av landskapsbilden uppstå.

Framtaget samrådsunderlag och fotomontage finns att ladda ner nedan.  Vill du lämna synpunkter på projektet gör du det via formuläret nedan.

Samrådsportal

Vi har utvecklat en samrådsportal som du når via länk nedan. Samrådsportalen är en digital sammanfattning av samrådsunderlaget. I samrådsportalen kan du under vissa avsnitt zooma in och ut i kartor för att få en bättre förståelse för projektet och dess lokalisering.

Samrådsportal

Samråd har genomförts

Som en del i samrådet visades en samrådsutställning den 10:e och 11 maj 2023 i Klubbstugan vid Bäckavallen i Marbäck. Vid utställningen gavs det möjlighet att ställa frågor och prata med oss från Eolus. Besökarna kunde också ta del av att antal informationsplanscher, liksom samrådsunderlaget och fotomontagen. Samrådstiden med möjlighet att lämna synpunkter varade fram till 7 juni 2023. Har du frågor är du givetvis välkommen att höra av dig till marback@eolusvind.com.

 

Milstolpar

2022

Förstudie

maj 2023

Samråd med myndigheter och allmänhet

höst/vinter 2023

Fortsatt miljöundersökning

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America