Hoppa till innehållet

Najaderna vindkraftspark

Eolus har ansökt om tillstånd att etablera en havsbaserad vindkraftpark i södra Bottenhavet cirka 17 kilometer i och utanför Tierps kommun i Uppsala län. Den planerade vindkraftparken är belägen i det svenska territorialvattnet och svensk ekonomisk zon.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

4-5 TWh

Snabba fakta

Namn

Najaderna vindkraftpark

Antal verk

max 67 st

Areal projektområde

350 km2

Totalhöjd

max 365 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 350 km2 stort och inom detta område planerar Eolus för 50–67 vindkraftverk med en totalhöjd på max 365 m. Den installerade effekten planeras att optimeras till 1000–1700 MW, vilket innebär ett tillskott på ca 4–5 TWh förnybar el in till det svenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i Uppsala och Gävleborgs län som under år 2020 rapporterades till 3,1 TWh respektive 5,0 TWh.

Ökat elbehov

Östra Mellansverige är ett område med stor energianvändning främst eftersom området är tätbebyggt men också som en följd av industrier. Under 2017 uppgick elanvändningen i den här regionen till drygt en tredjedel av Sveriges totala elanvändning. Enligt flera analyser förväntas elbehovet att öka framför allt inom transportsektorn, industrisektorn samt service- och tjänstesektorn.

Bibehållen konkurrenskraft

Najaderna vindkraftpark kan alltså ge ett årligt tillskott av förnybar el om 4–5 TWh till det svenska elnätet och således få en betydande roll för tillgodoseendet av det framtida energibehovet i området med möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar el till industrier och verksamheter i regionen för att bibehålla regionens konkurrenskraft och säkra arbetstillfällen.

Milstolpar

2021-2022

Förstudie

Hösten 2022

Samråd med myndigheter och allmänhet

December 2023

Ansökan inlämnad till regering och domstol

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Choose market

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America