Hoppa till innehållet

Vindpark Påboda slutsåld – ny investeringsmöjlighet i Stångby

Samtliga andelar i vindpark Påboda är slutsålda. Parken som består av två Vestas V90 2,0 MW med en navhöjd om 105 meter ligger i Torsås kommun. De två verken drivs i ett gemensamt driftbolag och Eolus har avtal om fullständiga drift- och förvaltningstjänster med ägarna.

För investerare som är intresserade av att investera i andra vindparker erbjuder Eolus för tillfället möjlighet att förvärva andelar i vindpark Stångby i Lunds kommun. Eolus uppför under vintern 2015/2016 tre vindkraftverk av modell Enercon E82 2,3 MW. Verken är belägna cirka 5 km norr om Lund i primärt öppen jordbruksmark. I närområdet finns sedan tidigare flera vindparker etablerade. Det ena vindkraftverket säljs i tiondelar (1/10) och samtliga tre verk kommer att skötas via ett gemensamt driftbolag. Syftet är att dela på produktionsintäkter, drift- och servicekostnader.

Vill du veta mera om hur du kan investera i vindpark Stångby?

Klicka här för ytterligare information om parken och för kontaktuppgifter till ansvariga säljare hos Eolus.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America