Hoppa till innehållet

Herkules

SeaSapphire, powered by Eolus och Simply Blue Group utvecklar det flytande vindkraftsprojektet Herkules beläget ca 60km sydost om Gotland i Östersjön.

Typ

Havsbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

13 TWh

Snabba fakta

Namn

Herkules Floating Wind

Antal verk

max 160 st

Areal projektområde

1000 km²

Totalhöjd

max 360 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

SeaSapphire utreder förutsättningarna att etablera en havsbaserad vindkraftpark i Östersjön, i svensk ekonomisk zon. Parken omfattar upp till 160 flytande vindkraftverk cirka sex mil sydost om Gotland. Elproduktionen beräknas till 13 TWh per år vilket motsvarar hushållsel till miljontals villor.

Herkules vindkraftspark kommer att bestå av vindturbiner monterade på flytande fundament, som i sin tur förankras i botten. Kommande tillståndsansökan gäller vindkraftverk med en maximal höjd på totalt 360 meter.

Projektområdet har tagits fram genom en lokaliseringsutredning som är baserad på en screening av bland annat motstående intressen, elbehov samt biologiska och geologiska förhållanden.

En etablering av havsbaserad vindkraft inom projektområdet har möjlighet att väsentligt bidra till att uppfylla såväl nationella som regionala utbyggnadsmål av förnybar energiproduktion. Ökad elproduktion i regionen kan också bidra till sänkta elpriser, näringslivsutveckling samt omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Milstolpar

Utredning av förutsättningar

2022

Samråd

mars 2023

Kompletterade samråd

december 2023

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America