Hoppa till innehållet

Kesemossen

Eolus undersöker möjligheten att etablera vindkraft inom ett område benämnt "Kesemossen" i Herrljunga kommun.

Typ

Landbaserad vindkraft

Fas

Planering

Marknad

Sverige

Årlig elproduktion

150 GWh

Snabba fakta

Namn

Kesemossen vindkraftpark

Antal verk

Max 5 st

Areal projektområde

ca 2 km²

Totalhöjd

300 m

Planerad driftstart

2030

Om projektet

Området som utreds är cirka 2 km² stort och beläget cirka 3 km väster om Ljung, 10 km söder om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda i Västra Götalands län. Området bedöms kunna rymma en vindkraftpark med upp till fem vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 300 meter. Den förväntade nettoproduktionen av el från fem vindkraftverk i detta område förväntas kunna uppgå till omkring 150 GWh per år vilket skulle motsvara årsbehovet av hushållsel för ungefär 30 000 hushåll.

Samråd

Innan en ansökan om tillstånd kan lämnas in för prövning, ska den föregås av en samrådsprocess enligt miljöbalken. Syftet med samrådsprocessen är att inhämta synpunkter och information från närboende, särskilt berörda, organisationer, föreningar, kommun och myndigheter och är av stor vikt för projektets kommande utveckling.

Samråd för projektet genomfördes under vintern 2022/våren 2023. Därtill har Eolus gjort ett antal tidiga remissutskick till utvalda myndigheter under 2020. Då verksamheten härefter har utökats till att också omfatta vattenverksamhet innefattande byggnation av vägar över vissa vattendrag, vilket fordrar begränsade arbeten i vattendragen, hölls vintern 2023 ett kompletterande avgränsningssamråd. Detta pågick till 11 december 2023.

Vattenverksamhet kommer att behöva genomföras för att möjliggöra passager över vattendrag inom området. Vattenverksamheten utgörs följaktligen av anläggande av för vägpassage nödvändiga anläggningar, såsom t.ex. trummor, kulvertar och stöd för väg.

Vad händer nu?

För närvarande sammanställs de synpunkter som kom in under samrådsprocessen tillsammans med övriga utredningsresultat. Resultatet blir en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att utgöra en viktig del i den miljötillståndsansökan som Eolus planerar lämna in till Miljöprövningsdelegationen hos Västra Götalands länsstyrelse under 2024.

 

Milstolpar

2022

Förstudie

vår 2023

Samråd

höst/vinter 2023

Kompletterande samråd

vinter 2023/2024

Miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsfas Under byggnation I samråd I drift

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America