Hoppa till innehållet

Ambitionshöjning att vänta i elcertifikatsystemet

Den norska nyhetsbyrån Montel skriver följande sammanfattning av det som idag framkommit gällande den tillträdande regeringens ambitioner inom energipolitiken:

”Den nya svenska regeringen höjer ambitionen i elcertifikatsystemet med 5 TWh till 2020
Energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet innebär att den svenska ambitionen för förnybar energi höjs från 25 TWh till 30 TWh år 2020 och att elcertifikatmarknaden skall användas för att uppnå detta uppgraderade mål.

På onsdagsmorgonen var det klart att socialdemokraterna och miljöpartiet som planerar att lansera en ny regering på fredag ​​kommit överens om energipolitiken de kommer att föra de nästkommande fyra åren.

Avtalet innebär båda att de kommer att öka elcertifikatmålet för 2020 och att de kommer att utvidga elcertifikatmarknaden till 2030.

Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till år 2030 ska tas fram. Det teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion skall användas för detta syfte. Stöd till havsbaserad vindkraft och till solkraft behövs därutöver. Det ska vara enkelt och lönsamt att producera sin egen el”, enligt ett pressmeddelande från Miljöpartiet i Sverige.

Förutom målet för förnybar energi, har de båda parterna kommit överens om att de kommer att avbryta Vattenfalls planer på ny kärnkraft, och att befintlig kärnkraft skall fasas ut snabbare. (Montel)”

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America