Hoppa till innehållet

EIB medinvesterare i Långmarken

Onsdagen den 2 mars tecknade Eolus avtal med Embla SA, majoritetsägt av Mirova – Eurofideme 3, gällande vindpark Långmarken i Kristinehamns kommun. Avtalet omfattar sex vindkraftverk av modell Vestas V126 3,3 MW. De sex vindkraftverken kommer att ägas av ett gemensamt bolag där Eolus ägarandel uppgår till 10 procent och Embla SA äger 90 procent.

Europeiska Investeringsbanken (EIB) är medfinansiär i de 90 procent av investeringen som kommer att ägas av Embla SA. Detta är EIB:s första projekt i Sverige inom Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi), som ingår i Junkerkommissionens investeringsplan för Europa.

Läs mer om affären i detta pressmeddelande från EIB, Mirova och Eolus.

Läs mer om affären i detta pressmeddelande från Eolus.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America