Hoppa till innehållet

Regeringen avslår Försvarsmaktens överklagan

Under 2010 införde Försvarsmakten ensidigt och utan dialog med andra samhällsintressen omfattande stoppzoner kring landets militära flygfält. Något som betyder att några av landets absolut bästa vindlägen, särskilt i elområde 3 och 4 inte kan utnyttjas för produktion av miljövänlig el från vindkraft. Till saken hör att Försvarsmakten innan stoppzonernas införande tillstyrkt etableringar av de drygt 300 vindkraftverk som finns inom det som numera är stoppzoner.

I samband med införandet av stoppzoner bestämde sig Försvarsmakten för att överklaga ett stort antal bygglov för vindkraftverk som man tidigare lämnat positiva besked för. Bland dessa återfanns överklagan rörande sju verk som Eolus uppfört i Melleruds kommun under 2010. Regeringen har nu beslutat att avslå Försvarsmaktens överklagan vilket betyder att en lång process som tagit mycket tid, kraft och resurser i anspråk är över. Att Försvarsmaktens överklagan av bygglov man tidigare lämnat positiva besked för avslagits är glädjande inte bara för Eolus utan också för de kunder som förvärvat sex av de sju verken.

Välj marknad

Global

  • Svenska
  • English
  • Local

  • Suomi
  • Polski
  • Latviešu
  • North America